style2
Struktur Organisasi Program Studi Mesin Otomotif
Struktur Organisasi

Direktur :

     Muhammad Fajar Subkhan, S.T., M.T.

Wakil Direktur I :

     Yosi Afandi, S.Sos, M.A.B

Wakil Direktur II :

     Muhammad Taali, S.E., M.M.

Wakil Direktur III :

     Prasetyo Yekti Utomo, S.E., M.M.

Ketua Jurusan Teknik :

     Muhammad Erik Echsony, S.ST., M.T.

Koordinator Program Studi Mesin Otomotif :

     Kholis Nur Faizin, S.Pd., M.T.

Kepala Laboratorium :

     Nanang Romandoni, S.Pd. , M.T.

Dosen Tetap :

     Kholis Nur Faizin, S.Pd., M.T.

     Farid Majedi, S.T., M.T.

     Indarto Yuwono, S.T., M.T.

     Bi Asngali, S.ST., M.T.

     Achmad Aminudin, S.Pd., M.T.

     Indah Puspita Sari, S.Pd., M.T.

     Yoga Ahdiat Fakhrudi, S.Pd., M.T.

     Nanang Romandoni, S.Pd., M.T.

     Alfi Tranggono Agus Salim, S.Si., M.T.

     Agus Choirul Arifin, S.Si., M.T.

Staff Laboratorium :

     Santoso

     Choirul Amri Nasrulloh