style2
Struktur Organisasi Program Studi Mesin Otomotif
Struktur Organisasi

Direktur :

     Ir. Mohammad Luqman, M.S.

Wakil Direktur I :

     Ir. Mohammad Luqman, M.S.

Wakil Direktur II :

     Muhamad Fajar Subkhan, S.T., M.T.

Wakil Direktur III :

     Prasetyo Yekti Utomo, S.E., M.M.

Ketua Jurusan Teknik :

     Sukamto, S.T., M.T.

Koordinator Program Studi Mesin Otomotif :

     Noorsakti Wahyudi, S.T., M.T.

Kepala Laboratorium :

     Kholis Nur Faizin, S.Pd., M.T

Dosen Tetap :

     Farid Majedi, S.T., M.T.

     Indarto Yuwono, S.T., M.T.

     Bi Asngali, S.ST., M.T.

     Achmad Aminudin, S.Pd., M.T.

     Indah Puspita Sari, S.Pd., M.T.

     Yoga Ahdiat Fakhrudi, S.Pd., M.T.

     Nanang Romandoni, S.Pd. , M.T.

Kepala Laboratorium :

     Anang Suharto